Logo oberta

En aquest espai es dóna publicitat a les licitacions que convoca Oberta UOC Publishing. També podeu accedir a les nostres Instruccions internes de contractació, que regulen els procediments de contractació de tots els contractes no subjectes a regulació harmonitzada.


Per a més informació: consultes_oberta@uoc.edu